[BREAD OF LIFE – GIVES LIFE] BOL365 | DAY 239

[BREAD OF LIFE – GIVES LIFE] BOL365 | DAY 239

Minggu, 27 Agustus 2023
Pembacaan Alkitab; Ezra 1 – 3

PERSEMBAHAN YANG TERBAIK BAGI TUHAN

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. (Ezra 3:3)

Meskipun takut akan bangsa-bangsa di sekitar mereka, mereka membangun mezbah di atas pondasinya dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, baik korban pagi maupun sore.” Ayat ini menunjuk kepada tekad dan keberanian umat Israel dalam memulai pembangunan kembali Bait Allah meskipun ada rasa takut terhadap bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tidak hanya membangun kembali mezbah, tetapi juga melanjutkan persembahan korban kepada Tuhan seperti yang diamanatkan dalam hukum Taurat. Sebagai orang yang sudah ditebus, tentu kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran seperti yang dilakukan umat Isarel pada waktu itu. Mengapa ? karena Yesus sudah mempersembahkan diri-Nya sebagai tebusan dan menjadi korban untuk kita. Tetapi kita harus mempersembah hidup kita menjadi persembahan yang harum, kudus dan yang berkenan kepada-Nya (Roma 12:1).

Belajar dari teladan umat Isarel pada waktu itu. Meskipun ada rasa takut terhadap orang-orang disekitar, tapi mereka tetap mendirikan mezbah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Kita di masa sekarang ini pun jangan malu & takut pada orang-orang yang mungkin mengejek bahkan menghina dari cara beribadah kita pada Tuhan. Tetaplah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Berikan pada Tuhan persembahan yang terbaik dalam segala keadaan.

No Comments

Post A Comment

×

Powered by WhatsApp Chat, Setup by GBI The City Tower

× Butuh Bantuan?